wawawomb | Læge: Fertilitetsbehandling for kvinder med PCOS
Artikler Om wawawomb Klinikker Encyklopædi Kontakt
App

Læge: Fertilitetsbehandling for kvinder med PCOS

Hvis man har PCOS, kan det være svært at opnå graviditet uden fertilitetsbehandling, da man ofte har få eller ingen ægløsninger. Men heldigvis har kvinder med PCOS ofte en rigtig god chance for at opnå graviditet ved fertilitetsbehandling.

Skrevet af:

Marie Louise Wissing

PCO(S)

31. august - 2021

Vi har fået overlæge Marie Louise Wissing til at klarlægge, hvilke muligheder for fertilitetsbehandling du har, hvis du har PCOS og gerne vil være gravid.

Inden du går i gang med fertilitetsbehandling, er det vigtigt, at årsagerne til infertiliteten er udredt. Der kan nemlig godt være flere faktorer udover den manglende ægløsning, som bidrager til infertilitet.

Derfor vil den indledende udredning omfatte følgende:

Sædanalyse hos partner.

  • Hvis din partners sædkvalitet er egnet til inseminationsbehandling, er næste trin at undersøge, om der er passage i dine æggeledere. Hvis du er under ca. 40 år (individuel vurdering) og skal bruge donorsæd, vil man også anbefale en passage-undersøgelse af æggelederne.

Passage-undersøgelse af æggelederne (HSU).

  • En forudsætning for at kunne blive naturligt gravid eller gravid ved inseminationsbehandling er, at der er passage i æggelederne. Dette kan man undersøge ved en HSU. Ved HSU lægges et tyndt kateter ind i livmoderhulen. Gennem kateteret sprøjtes kontrastvæske, som består af vand og luft. Luft lyser kraftigt op på ultralyd. Derfor kan man ved samtidig ultralydsscanning se, om kontrasten fordeler sig ud gennem æggelederne.

Inden der foretages HSU, skal der foreligge en negativ klamydiapodning.

Marie Louise Wissing

Overlæge, Ph.d. og arbejder til daglig som
fertilitetslæge hos Aleris-Hamlet Fertility.
Hun har udover fertilitetsområdet også
forsket i PCOS.

Inseminationsbehandling

Hvis sædkvaliteten er egnet til inseminationsbehandling, og der er normal passage i dine æggeledere, vil førstevalgsbehandlingen være inseminationsbehandling. Det foregår således:

Når du får din menstruation, aftaler du en tid til ultralydsscanning mellem blødningsdag 2-4. Hvis du har sjældne eller ingen menstruationsblødninger, kan du starte direkte i hormonbehandling, hvis livmoderslimhinden er tynd. Hvis livmoderslimhinden derimod er tyk, skal den afstødes først. Dette kan man eksempelvis gøre ved at give Provera 10 mg dagligt gennem 10 dage.

Fertilitetslægen tilrettelægger din hormonbehandling med henblik på at modne 1-2 ægblærer (follikler). Hormonbehandlingen kan gives som daglige injektioner af follikelstimulerende hormon (kaldet FSH eller FSH/LH-præparater). I den naturlige frigiver hypofysen FSH og LH i en dosis, der lige præcis er nok til at modne 1-2 ægblærer. Ved PCOS sker denne cykliske FSH og LH-frigivelse ikke eller sjældent, hvilket er årsagen til den manglende ægløsning. Ved at tilføre FSH/LH-hormoner udefra, får man en lige så god ægmodning, som hvis hypofysen selv havde frigivet FSH/LH.

Du kan også få hormonbehandling i form af tabletter med anti-østrogen virkning. Princippet i tabletbehandlingen er, at den anti-østrogene virkning vil føre til FSH/ LH-frigivelse fra hypofysen, og dermed ægmodning.

Man følger effekten af hormonbehandlingen med ultralydsscanning. Når ægblæren er moden (17-18 mm), får du den ægløsnende sprøjte. Ægblæren frigiver ægget ca. 34-38 timer efter den ægløsnende sprøjte. Inseminationen finder sted lige omkring ægløsningstidspunktet, således at koncentrationen af sædceller i æggelederen er maksimal lige omkring ægløsning. Dette skaber de optimale betingelser for at æg og sædceller kan mødes, og at befrugtningen af ægget kan finde sted.

IVF/ICSI

Hvis der ikke er passage i æggelederen eller sædkvaliteten ikke er egnet til inseminationsbehandling, vil IVF/ICSI-behandling være en god løsning for dig.

Ved IVF/ICSI-behandling giver man hormonstimulation i en højere dosis med henblik på at fremmodne et større antal ægblærer. Når ægblærerne er modne, gives den ægløsnende sprøjte, og æggene tages ud vejledt af ultralydsscanning cirka 36 timer senere. Æggene bliver herefter befrugtet i laboratoriet, enten ved IVF-metoden, hvor sædcellen selv befrugter ægget, eller ved ICSI-metoden, hvor ægget befrugtes ved at injicere sædcellen direkte ind i ægget. Det er sædkvaliteten der afgør, hvorvidt der bruges IVF eller ICSI.

De befrugtede æg dyrkes herefter i laboratoriet i op til 5-6 dage. Et befrugtet æg kan lægges tilbage i livmoderen på dag 2, 3 eller 5 efter ægudtagning. Hvis der er flere befrugtede æg af høj kvalitet, fryses de ned på dag 5-6, hvor de har nået blastocyststadiet.

OHSS

Kvinder med PCOS er i øget risiko for at få ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS) som bivirkning til hormonbehandlingen ved IVF/ ICSI.

OHSS optræder typisk først hvis man modner flere end 15 ægblærer. OHSS opdeles i tidlig og sen OHSS. Tidlig OHSS optræder 7-10 dage efter den ægløsnende sprøjte og skyldes hCG (humant ChorioGonadotropin, graviditetshormon) fra den ægløsnende sprøjte. Den tidlige OHSS bliver sjældent alvorlig og klinger af efter 7-10 dage, når hCG fra den ægløsnende sprøjte er ude af kroppen.

Den sene OHSS optræder kun, hvis man bliver gravid i den behandlingscyklus, hvor man har dannet for mange ægblærer. Den sene OHSS vil begynde 8-10 dage efter ægudtagning og vil stige i intensitet i takt med at graviditetshormonet stiger.

Den sene OHSS kan blive så alvorlig, at indlæggelse kan blive nødvendig. Den sene OHSS kan undgås ved at lave totalfrys, hvilket vil sige, at der ikke lægges et embryon/blastocyst tilbage i livmoderen med det samme, men de gode blastocyster fryses ned til senere brug i en frysecyklus.

Livsstil

Uanset om man er overvægtig eller normalvægtig, kan en sund livsstil dæmpe symptomerne ved PCOS. Både motion og en fornuftig kost er vigtig. Hvis man har PCOS, er det ekstra vigtigt at spise grønt og groft, undgå hurtige kulhydrater samt at få de gode fedtstoffer fra eksempelvis olivenolie, avocado, nødder og fede fisk.

Derudover er daglig motion meget vigtig. Motion modvirker insulinresistens og kronisk inflammation, hvilket kan forbedre de hormonelle ubalancer ved PCOS, og hos nogle kvinder med PCOS kan vægttab og livsstilsændringer alene føre til regelmæssig cyklus, ægløsning og graviditet.

Vil du læse mere fra lægen?

PCO(S)

Lægen: Hvordan finder jeg ud af, om jeg har PCOS?

PCOS er den mest udbredte hormonelle forstyrrelse hos kvinder i den fertile alder og ses hos ca. 6-10 % af danske kvinder. Du er altså langtfra alene, hvis du har syndromet – men hvordan finder du ud af, om du har det?

19. februar - 2021